Likeri Damičević

Proizvodi

Izjava o pristupačnosti

OPG Dalibor Damičević nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.).

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni likeridamicevic.com.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Nepristupačni sadržaj

U nastavku su pobrojani nepristupačni sadržaji i navedeni su razlozi nepristupačnosti:

  • Kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje nije u potpunosti omogućeno korištenjem isključivo tipkovnice radi ograničenja Internet platforme i visokih troškova prilagodbe
  • Video zapisi i gumbi na njima ne sadrže tekstualne opise i opise funkcionalnosti jer su uvezeni iz YouTube platforme
  • Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • .pdf datoteke i pojedine stranice otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio poveznica ne sadrži prikladne tekstualne opise

OPG Dalibor Damičević će navedene stavke prilagođavati postepeno kada se za to stvore uvjeti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 15. veljače 2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo OPG Dalibor Damičević.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Povjerenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte na adresu info@likeridamicevic.com​ ili telefonski na broj +385 91 566 5920.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

Skip to content